MOM LIBS Lézerspektroszkópiai és hőoptikai eszköz

A MOM LIBS-rendszer működése

A LIBS mérés során egy nagy teljesítményű lézer fénysugarát a mintára (gáz-vagy folyadékminta esetén annak belsejébe) fókuszáljuk. A fókuszfoltban kialakuló nagy teljesítménysűrűség következtében a minta roncsolódik, annak egy része lebomlik. Az ekkor a mintából kiszakadt atomokból, fragmentumokból és más szerkezeti egységekből egy néhány tíz mikroszekundum élettartamú, több tízezer Kelvin hőmérsékletű mikroplazma alakul ki.

A mikroplazmában a mintából származó szerkezeti egységek gerjesztődnek, és ezek a mintaspecifikus gerjesztések a plazma optikai spektrumának rögzítésével beazonosíthatók. A módszer minőségi és mennyiségi elemzésre is alkalmas az anyagok igen széles skáláján, pl. kőzetek, ásványok, fémek, ötvözetek, műanyagok, folyadékok stb. esetében.

A MOM Sensors általunk fejlesztett hordozható LIBS rendszer a rivális technikákhoz (pl. a hordozható XRF) érzékenyebb, gyorsabb, és több elemet képes detektálni, különösen a könnyű elemek közül. 

Hőoptikai eszköz részegység, a Thermovizió

A hőmérsékleti sugárzáseloszlás mennyiségi mérésére képes berendezéseket Thermovíziós berendezéseknek, más néven infratelevízióknak nevezzük.

Az LIBS-el történő együtt alkalmazás jellemzői

A szinergikus kapcsolat alapja, hogy a két eljárást hasonló területeken lehet használni, melyek közül a legfontosabbak a nyersanyagkutatás, a szennyezettség-vizsgálat, a környezeti monitorozás; továbbá a két eljárással más léptékben és más jellegű adatok nyerhetők. Ez azt jelenti, hogy az önállóan is működtethető thermovíziós vizsgálat nagy területről nyújt valós idejű információt, azaz a terület (objektum) kvantitatív hőmérsékleti anomáliáit. Ennek alapján a területen a thermovíziós berendezés révén detektált hőmérsékleti mintázatból (ami utalhat szennyezésre, nyersanyagra, mállásra, rongálódásra, stb.) kijelölhetők a LIBS eszköz számára a mintavételi helyek; ugyanakkor az egyes elemzések a hőmérsékleti mintázat további értelmezését segíti elő.